VRAAG OFFERTE AAN

Uw verhuizing wordt volledig CO2 neutraal uitgevoerd

24 december, 2021
Sinds 2010 verhuist Vlotweg Top Movers CO2 neutraal, door de resterende uitstoot van haar inboedelverhuizingen te compenseren met CO2-rechten uit Gold Standard projecten via het garantiecertificaat van Erkende Verhuizers. Resterende uitstoot wil zeggen, het overgebleven deel naast alle CO2 reducerende maatregelen die wij reeds hebben doorgevoerd.

Momenteel is dat het Cookstoves project in Rwanda, een klimaatproject dat het koken op vervuilend vuur terugdringt, ontbossing voorkomt en de economie stimuleert in de regio. Vanaf januari 2022 CO2 vindt compensatie plaats via onderstaande projecten in Malawi en Mongolië.

Vanaf 1-1: Project Schoon en veilig water in Malawi
Het kleinschalige Gold Standard project in de regio’s Dowa en Kasunga is bedoeld om beschadigde waterpompen te repareren en nieuwe gaten te boren, zodat de lokale gemeenschap toegang krijgt tot veilig en schoon drinkwater. Waterpompen worden gebruikt om schoon water uit de ondergrond op te pompen. Er worden gaten tot 100 meter diep in de grond geboord en boorpijpen worden geïnstalleerd. Vervolgens wordt een handpomp geïnstalleerd, zodat het water met de hand kan worden opgepompt. Veel bestaande waterpompen in deze gebieden zijn in verval geraakt, omdat er geen onderhoud wordt gepleegd of omdat het onderhoud te duur is.

Waarom
Zonder toegang tot waterpompen, nemen gemeenschappen hun toevlucht tot het koken van water uit minder schone bronnen. Dit kookproces wordt grotendeels uitgevoerd op open kooktoestellen die brandhout gebruiken, waardoor grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen en wordt bijgedragen aan de plaatselijke ontbossing. Door toegang te verschaffen tot werkende boorgaten zal dit project voorkomen dat elk jaar bijna 200.000 ton CO2 in de atmosfeer terechtkomt.

Voordelen
Afgezien van de voordelen voor het klimaat, besteden de gezinnen minder tijd en geld aan het verkrijgen van brandhout. Ze worden minder ziek door het drinken van vuil water en de hoeveelheid luchtvervuiling binnenshuis zal afnemen, waardoor ze minder last zullen hebben van aandoeningen aan de luchtwegen.
Vanaf 1-1: Project isolatie en efficiënte kachels in Mongolië
Het Gold Standard-project waarin Vlotweg Top Movers gaat deelnemen, is gevestigd in Ulaanbaatar, de koudste hoofdstad ter wereld, en omvat een toeleverings- en distributieketen voor efficiënte kachels en verwarmingsoplossingen en isolatieoplossingen voor woningen, zoals dekens. De winst van dit project is dat het de lokale productie ondersteunt, banen creëert en zowel de luchtvervuiling binnenshuis als de brandstofkosten vermindert. Belangrijk, want bij de armste huishoudens gaat 40 procent van het maandelijkse winterinkomen op aan verwarmingskosten. Ook het klimaat vaart er wel bij: het project vermindert jaarlijks de uitstoot met ongeveer 50.000 ton CO2-equivalent.

Waarom
Koken met traditionele fornuizen in de Ger gebeurt vrij inefficiënt, want dit vraagt grote hoeveelheden steenkool. De rook die hierbij vrijkomt, is erg slecht voor de gezondheid. Wereldwijd sterven jaarlijks meer dan vier miljoen mensen aan longziekten, meer dan aan aids, malaria en TBC bij elkaar. Veelal is de oorzaak hiervan het koken op open vuur en houtskool. Deze manier van koken trekt ook een aanzienlijke wissel op het klimaat.

Voordelen
De vijflaagse ger (‘deken’) vermindert de behoefte aan verwarmingsbrandstof met wel 60 procent, waardoor dat deel van het inkomen weer voor andere broodnodige zaken kan worden gebruikt. Het levert vrouwen ook tijdswinst op.

Gold Standard
Uit duurzame klimaatprojecten komen CO2-rechten voort: het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid duurzame energie is opgewekt en/of een bepaalde hoeveelheid CO2 is gereduceerd. Om een ton CO2 te compenseren is een CO2-recht nodig.

De hoogste kwaliteitsstandaard is Gold Standard, ondersteund door het Wereld Natuur Fonds (WWF) en waarvoor strenge eisen (en controle) gelden:
  • Bewijs dat het project CO2uit de atmosfeer heeft verwijderd;
  • Het project niet zou zijn uitgevoerd als het niet was gefinancierd via de markt voor CO2-rechten;
  • Het project zorgt permanent voor emissiereducties of het verwijderen van emissies uit de atmosfeer;
  • Een deskundige derde partij houdt consequent toezicht op het project om ervoor te zorgen dat de emissiereducties gedurende de hele levensduur van het project worden nageleefd;
  • Er mogen geen negatieve neveneffecten op het milieu of de lokale bevolking van het project optreden;
  • Elk project dient minimaal drie duurzame ontwikkelingsdoelen.
Deel deze pagina